September 06, 2022 View: 97
复合绝缘子的选择

    在交、直流高压输电线路上选择使用不同种类型的复合绝缘子时应充分注意考虑以下各点:


    1) 全面考虑输电线路造价、维护费用和事故损失,力求达到安全、经济和高质量供电的目的;


    2) 不同型式绝缘子组成的绝缘子串布置方式,应满足不同电压等级下交、直流输电线路绝缘设计的要求;


    3) 绝缘子的机械强度应与不同电压等级输电线路的设计与运行要求相适应;


    4) 具有与系统故障电流相适应的耐弧能力;


    5) 耐污秽性能优良;


    6) 年劣化率低。


    7) 少维护;


    8) 针对运行条件和使用环境对其特性要求比较优劣,选择使用。